CHÁMANOS
981 075 259 - 655 824 619
E-MAIL
adaceco@adaceco.org

OCIO E TEMPO LIBRE

Moitos afectados acaban vivindo situacións nas que dispoñen de tempo libre excesivo e de poucas ferramentas para cubrilo, empeorando a situación canto maior é o grao de discapacidade e/ou dependencia.

A través da programación de diferentes actividades, lúdicas, artísticas e deportivas, preténdese dar acceso aos afectados e descubrir o sentido lúdico da vida, mediante o desenvolvemento das súas propias capacidades e o crecemento persoal, facilitando tamén un espazo de relación interpersoal que invite a comunicación e convivencia.