CHÁMANOS
981 075 259 - 655 824 619
E-MAIL
adaceco@adaceco.org

ADACECO AVANZA

Presentación Proxecto ADACECO AVANZA

O número de persoas con dano cerebral e outras discapacidades que damandan prazas nos centros de día sofre un gran incremento dende 2019. Para apoiar a demanda sanitaria que asolaga na actualidade os nosos centros da Coruña y Culleredo, iniciamos a construción do proxecto ADACECO AVANZA, un novo centro de atención y coidado a pacientes con Dano Cerebral Adquirido capaz de cubrir as necesidades da área sanitaria da Coruña.

O novo espazo, composto por un Centro de día, un Centro de Neurorrehabilitación, un Centro Residencial e Zonas Comúns, permitirá atender e cubrir as necesidades de máis de 200 pacientes, case o dobre do aforo que ao sumar os dous actuais , de forma adaptada e desenvolver investigacións que melloren a calidade de vida dos nosos pacientes.

Entre os servizos que ofreceremos no noso centro podemos atopar algún orientados á recuperación física y psicolóxica ou outros que buscan unha serie de servizos orientados á reinserción social dos pacientes, garantindo así unha Atención Integral Disiplinar.

Estimase que máis de 35.000 persoas sufren DCA en Galicia.

Todos estes individuos precisan dunha atención especializada, adaptada e integral para a súa recuperación e mellora das condicións e da calidade de vida.

Esta atención pode requirir actuación moi concretas: dende a recuperación física ata o traslado aos centros, pasando pola asesoría xurídica ou o traballo social.

Co fin de unificar recursos, optimizar os investimentos e facilitar o traballo dos nosos profesionais nun espazo adaptado ás necesidades dos nosos pacientes, proxectamos a construcción dun novo edificio que reúna as características adecuadas para a súa función de atención integral a o dano cerebral con a calidade que requiren os nosos usuarios.

Necesidades do proxecto

¡PRECISAMOS DA TÚA AXUDA!

Vídeo do Proxecto

Un proxecto desta magnitud non sería posible sen a axuda e participación de toda a sociedade.

Gran parte do financiamento de ADACECO AVANZA realizarase mediante subvencións e a utilización de los fondos propios da asociación.

Porén, tememos que estas fontes de financiamento non sexan suficientes, polo que dende ADACECO vémonos obrigados a facer un chamamento á participación cidadá có fin de conseguir os recursos necesarios para desenvolver este proxecto, que sabemos que suporá unha mellora da calidade de vida e dignidade para os miles de personas que sofren Dano Cerebral Adquirido.

¡Cualquera axuda contribúe!

En España, aproximadamente 420.000 persoas sofren Dano Cerebral, e só en Galicia podemos atopar 35.000 afectados.

O ictus é a primera causa de discapacidade en España, por encima dos accidentes de tráfico, con máis de 110.000 afectados anuais.

1 de cada 6 personas españois sufrirá esta enfermidade nalgún momento da su vida.

As consecuencias dun ictus non son exclusivamente físicas : a perda de movilidade vai acompañada na mayoría dos casos de problemas cognitivos como dificultades para falar e comprender ou alteracións sensoriais, que dificultan a recuperación e requiren unha atención integral e especializada.

Na maioría dos casos son o resultado de hábitos pouco saudables como o tabaquismo, o consumo de alcohol ou os niveis elevados de colesterol e, a pesar de que a idade de maior incidencia está entre os 60 e os 65 anos, son cada vez máis frecuentes entre os mozos como consecuencia de do teu estilo de vida.